Quản lý Hồ sơ Nhân sự, lương bổng, các quá trình và các hệ thống báo cáo

 

Đặc điểm:

- Quản lý cơ sở dữ liệu tậptrung

- Đầy đủ tính năng của một quytrình quản lý nhân sự: từ tuyển dụng, quản lý hồ sơ nhân sự, lương bổng, tranhchấp khiếu nại.

- Quản lý thông tin nhân sự đacấp, đa ngành.

- Tìm kiếm thông tin nhanh gọnchính xác, hỗ trợ lập báo cáo nhanh theo yêu cầu lãnh đạo

- Tích hợp đầy đủ các báo cáovề nhân sự, lương bổng, phân ca làm việc

- Phân quyền, phân cấp tớitừng chức năng của chương trình.

- Thiết kế theo mô hình khách– chủ, dữ liệu sẽ được xử lý nhanh hơn.

- Sử dụng Công nghệ Dotnet: ngôn ngữlập trình C#, Net FrameWork 2.0

-     RDBMS: MS SQL Server 2000 trởlên