Nghiêncứu khoa học là một phần tất yếu trong quá trình hoạt động của một trường đạihọc hay cao đẳng, phần mềm quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của Công tyTNHH phần mềm Hoàng Hà tuân thủ nghiêm ngặt theo đúng quy trình quản lý đề tài

 

Nghiêncứu khoa học là một phần tất yếu trong quá trình hoạt động của một trường đạihọc hay cao đẳng, phần mềm quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của Công tyTNHH phần mềm Hoàng Hà tuân thủ nghiêm ngặt theo đúng quy trình quản lý đề tài:

Đặc điểm:

- Quản lý cơ sở dữ liệu tậptrung

- Đầy đủ tính năng của một quytrình quản lý đề tài: từ đề xuất, giải trình thông tin, xét duyệt đến quá trìnhnghiệm thu.

- Quản lý thông tin lý lịchkhoa học cán bộ nghiên cứu một cách chi tiết.

- Tìm kiếm thông tin nhanh gọnchính xác, hỗ trợ lập báo cáo nhanh theo yêu cầu lãnh đạo

- Hỗ trợ in ấn, báo cáo cácmẫu biểu theo đúng mẫu biểu hiện hành được sử dụng.

- Phân quyền, phân cấp tớitừng chức năng của chương trình.

- Thiết kế theo mô hình khách– chủ, dữ liệu sẽ được xử lý nhanh hơn

- Sử dụng Công nghệ Dotnet: ngôn ngữlập trình C#, Net FrameWork 2.0

-     RDBMS: MS SQL Server 2000 trởlên