Các ưu điểm của hệ thống
- Đây là công cụ giúp nhà quản lý tổ chức và vận hành bộ máy công ty theo một quy trình nhất định. Từ công đoạn người quản lý giao việc cho nhân viên, nhân viên nhận việc sau đó thực hiện rồi báo cáo tình trạng, kết quả công việc, …
- Có công cụ cho người quản lý đánh giá cho từng công việc được báo cáo. Đây là chức năng quan trọng trong việc đồng bộ hóa quy trình làm việc. Toàn bộ công ty thông qua việc phân chia các nhóm công việc và loại việc cụ thể. Công cụ này hướng dẫn các bước thực hiện cũng như nội dung liên quan đến công việc mà nhân viên phải báo cáo để người quản lý theo dõi quá trình thực hiện.
- Quản lý được tiến trình thực hiện công việc.
- Quản lý quá trình giao việc.
- Quản lý dự án – kế hoạch .
- Kiểm soát được công việc của từng nhân viên.
- Theo dõi được tình hình tiến độ công việc, dự án, kế hoạch mọi lúc mọi nơi.
- Dễ dàng tra cứu thông tin liên quan khi cần thiết nhanh, chính xác.
- Đánh giá được hiệu quả công việc của từng nhân viên tham gia dự án.
- Đảm bảo tiến trình thực hiện công việc khi có sự thay đổi nhân sự: khi có sự thay đổi về mặt nhân sự – đôi khi để lại những hậu quả nghiêm trọng trong việc hoàn thành dự án khi không kiểm soát được tiến độ công việc của các nhân sự đã nghỉ.
- Kiểm soát báo cáo của nhân viên dưới quyền theo ngày, giờ, tuần, tháng, năm và theo kỳ hạn.
- Tự thiết đặt kế hoạch cho bản thân theo ngày, giờ, tuần, tháng, năm.
- Cho phép báo cáo trực tiếp với người quản lý trên hệ thống.
- Hệ thống có chức năng tự động gửi mail cho những người liên quan đến công việc được giao và khi báo cáo công việc cho người quản lý.
- Tự động báo cáo đều có chức năng Upload thông tin tài liệu đi kèm liên quan đến công việc.