Các ưu điểm hệ thống

          Gồm có các phân hệ:

          + Tin tức, sự kiện: Tin nội bộ, đọc tin RSS, tài nguyên, diễn đàn…

          + Quản lý công văn và hồ sơ công việc: Công văn đến, công văn đi, hồ sơ công việc, tài liệu ISO, báo cáo

          + Quản lý điều hành công việc: Tiến tình lập công việc, giao việc, lập dự án – kế hoạch, hồ sơ công việc

          + Phần mềm nhắc việc: Nhắc việc theo công văn, nhắc việc theo công việc, hiển thị lịch công việc…

          + Quản lý lịch: Lịch cá nhân, lịch cơ quan, lịch theo công văn, lịch theo công việc

          + Quản lý quy trình: Yêu cầu xử lý, gửi yêu cầu, thiết lập quy trình

          + Danh bạ cá nhân: Thông tin cá nhân, thông báo các ngày kỉ niệm, sinh nhật…

          + Quản lý người dùng: Thiết lập tài khoản, phân quyền truy cập đến các phân hệ, quản lý thao tác người dùng, thông báo người dùng

          + Thư viện ảnh (Gallery): Chủ đề ảnh, trình diễn ảnh, thiết lập thông tin ảnh

          + Quản lý hồ sơ nhân sự: Thông tin nhân sự, hợp đồng, nghỉ phép, báo cáo

          + Hệ thống tin nhắn: Tin nhắn nội bộ, tin nhắn SMS (bản Desktop).

          + Quản lý khách hàng (CRM): Thông tin khách hàng, thông tin liên hệ, thông tin giao dịch, tìm kiếm nhanh

          + Quản lý văn phòng phẩm: Quản lý danh sách sản phẩm, phiếu yêu cầu về nhập, xuất sản phẩm, quản lý nhân viên nhập, xuất sản phẩm