1/ Phiên bản dành cho các trường ĐH, CĐ và THCN

- Đại học Thủy Lợi

- Đại học Dân lập Hải Phòng

- Học viện Tài chính

- Học viện Quản lý Giáo dục

2/ Phiên bản dành cho các trường tiểu học, THCS và THPT:

- Hàng trăm trường học các cấp từ Tiểu học đến THPT trên toàn quốc