Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
DANH MỤC
TÀI NGUYÊN
Danh sách Tài nguyên 20 tài liệu   
Stt Tài liệu Lần cập nhật cuối Tải file Dung lượng Tải/Xem
1 WinRAR 4.20 English 32bit 19/02/2013 Tải file về ----- 208 / 103
2 Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 19/02/2013 Tải file về ----- 53 / 31
3 Microsoft® SQL Server® 2008 Express (X64) 19/02/2013 Tải file về ----- 54 / 27
4 Microsoft® SQL Server® 2008 Express (X86) 19/02/2013 Tải file về ----- 43 / 26
5 Microsoft® SQL Server® 2008 Management Studio Express (X86) 19/02/2013 Tải file về ----- 35 / 19
6 Microsoft® SQL Server® 2008 Management Studio Express (X64) 19/02/2013 Tải file về ----- 24 / 12
7 Windows Installer 4.5 Redistributable (x64 Platform, For Windows Vista, Windows Vista Service Pack 1 and Windows Server 2008) 19/02/2013 Tải file về ----- 12 / 14
8 Windows Installer 4.5 Redistributable (x86 Platform, For Windows Vista, Windows Vista Service Pack 1 and Windows Server 2008) 19/02/2013 Tải file về ----- 6 / 11
9 Windows Installer 4.5 Redistributable (For Windows XP SP2, SP3 - 32-bit platforms) 19/02/2013 Tải file về ----- 16 / 11
10 Phần mềm điều khiển máy tính từ xa TeamViewer 19/02/2013 Tải file về ----- 73 / 52
11 FireFox 18.0.2 19/02/2013 Tải file về ----- 17 / 7
12 Chrome 19/02/2013 Tải file về ----- 16 / 10
13 Foxit Reader 19/02/2013 Tải file về ----- 38 / 9
14 7-Zip for Windows (64-bit x64) 19/02/2013 Tải file về ----- 13 / 6
15 7-Zip for Windows (32-bit x86) 19/02/2013 Tải file về ----- 15 / 14
16 UniKey (32 bit/64bit) 22/02/2013 Tải file về ----- 47 / 18
17 Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 (Windows 64 bit) 19/02/2013 Tải file về ----- 14 / 8
18 Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 (Windows 32 bit) 19/02/2013 Tải file về ----- 31 / 19
19 Phần mềm xếp Thời khóa biểu Stt-maker phiên bản 2005 (dành cho các trường phổ thông) 19/02/2013 Tải file về 6,53 Mb 1681 / 609
20 Phần mềm Quản lý trường học VSchoolH phiên bản 2012 (cấp THPT) 19/02/2013 Tải file về 40,96 Mb 1073 / 391
xe mitsubishi attrage, xe mitsubishi triton thiet ke noi that chung cu, thiet ke noi that chung cu gia re,