Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
DỊCH VỤ
Thứ bảy, 02/02/2013 - 14:13

Dịch vụ đào tạo
Đào tạo tin học từ cơ bản đến nâng cao
Công ty Hoàng Hà có kinh nghiệm trong việc đào tạo kiến thức Công nghệ thông tin cơ bản cho mọi đối tượng. Đặc biệt, Công ty quan tâm đào tạo cho các trường học, doanh nghiệp, các tổ chức nhà nước theo các chương trình chuẩn hiện hành hoặc theo yêu cầu riêng.
Đào tạo & chuyển giao các sản phẩm do Công ty cung cấp. Việc đào tạo chuyển giao này bao gồm cả qui trình vận hành, nghiệp vụ và biên soạn tài liệu chuyển giao.
Chương trình đào tạo:
Chương trình Nội dung
1. Tin học ứng dụng trình độ A - Những khái niệm cơ bản và cách sử dụng Windows
- Soạn thảo văn bản trong Word
- Bảng tính Excel
2. Tin học ứng dụng trình độ B - Excel nâng cao
- Trình chiếu với PowerPoint
- Sử dụng và khai thác mạng + thư điện tử
- Giới thiệu và cung cấp một số chương trình cài đặt máy tính
- Đa phương tiện
3. Thiết kế giáo án trên PowerPoint, Violet, Adobe Presenter, LectureMacker, … - Từ cơ bản đến nâng cao PowerPoint
- Chương trình Violet – Cty Bạch Kim
- Các công cụ xây dựng bài giảng điện tử khác…
4. Sử dụng và khai thác Internet, sử dụng dịch vụ thư điện tử - Các khái niệm, thuật ngữ cơ bản
- Sử dụng internet với các mục đích: đọc báo, giải trí, kinh doanh hay phục vụ công việc riêng,…
- Liên lạc qua hệ thống internet: chat, gửi nhận thư điện tử, đàm thoại.
- Tham gia vào các diễn đàn để thảo luận, khai thác thông tin.
5. Sử dụng, khai thác và quản lý hệ điều hành Windows - Cơ bản về hệ điều hành
- Các thao tác trên hệ điều hành
- Một số thủ thuật và sự can thiệp sâu vào trong hệ thống
6. Nghiệp vụ tin học quản lý Access 2003
7. Nghiệp vụ tin học - Kế toán Excel 2003
8. Thiết kế trang Web căn bản FrontPages 2003
9. Mã nguồn mở (Open Source) - Soạn thảo văn bản, bảng tính và trình chiếu, chương trình gõ tiếng Việt, trình duyệt web,…
- Xây dựng web portal
10. Đồ họa Corel, Photoshop
11. Lắp đặt, bảo dưỡng, bảo trì PC, sao lưu và phục hồi hệ thống, cài đặt các phần mềm ứng dụng khác - Phần cứng, cấu trúc máy tính
- Cài đặt hệ điều hành, driver và một số chương trình ứng dụng: văn phòng, giải trí, virus…
- Sao lưu và phục hồi máy tính.
...
Số lần đọc: 14357
Các bài đã đăng