Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
Khách hàng
Thứ năm, 17/02/2011 - 9:56

Đại học dân lập Hải Phòng
Đại học dân lập Hải Phòng
- Địa chỉ:  Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
- Email:  
- Fax:  031.3740476
- Địa chỉ Website:   http://hpu.edu.vn/
Sản phẩm sử dụng:
  1. Cổng thông tin điện tử
  2. Hệ thống Quản lý đào tạo EduMng
  3. Hệ thống Quản lý nhân sự
  4. Phần mềm xếp thời khóa biểu
Số lần đọc: 5203