Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
SẢN PHẨM
Giải pháp văn phòng điện tử
Danh mục: Quản lý hành chính, văn phòng
Để giảm bớt những công đoạn đi lại và quản lý được hồ sơ, giấy tờ hợp lý khoa học. Hệ thống văn phòng điện tử của công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà ra đời. Đã giải quyết được toàn diện các vấn đề thủ tục hành chính, công việc, công văn, quy trình. Được tích hợp trên hệ thống cổng thông tin điện tử. Giảm thiểu các công đoạn thủ công, thực hiện nhanh chóng, hiệu quả các thủ tục.
Tải về