Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
SẢN PHẨM
Phần mềm Quản lý nhân sự
Danh mục: Quản lý hành chính, văn phòng

Quản lý Hồ sơ Nhân sự, lương bổng, các quá trình và các hệ thống báo cáo. Được thiết kế với mục tiêu giúp tự động hóa từ khâu hoạch định nguồn nhân lực, quản lý tuyển dụng, quản lý hồ sơ nhân sự, đào tạo, đánh giá đến công tác chấm công, thanh toán lương, thuế, bảo hiểm và lập báo cáo.

Tải về