Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
Phát hành Phần mềm Quản lý đào tạo bậc ĐH, CĐ, THCN (phiên bản 2018)
03/08/2018 14:20
Phần mềm Quản lý đào tạo bậc ĐH, CĐ, THCN do Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà nghiên cứu và phát triển hoàn toàn tuân thủ theo các quy định, quy chế đào tạo và quản lý sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh,.. hiện hành.
Phần mềm EduManager quản lý toàn diện các hoạt động, quá trình đào tạo trong một trường ĐH, CĐ và THCN
Phần mềm bao gồm các phân hệ chức năng sau:
1. Lập kế hoạch đào tạo và xếp thời khóa biểu
2 . Tổ chức và quản lý thi (thi học kỳ, thi tuyển sinh)
3. Quản lý nhập học, quản lý sinh viên, học viên, NCS
4. Quản lý ký túc xá
5. Quản lý kết quả học tập
6. Quản lý học phí, học bổng
7. Cổng thông tin đào tạo: đăng ký học tín chỉ, đăng ký thi, đăng ký thực tập, đăng ký làm tốt nghiệp, tra cứu thông tin về kết quả học tập, rèn luyện, tra cứu học phí, học bổng,…
8. Quản lý văn bằng chứng chỉ
9. Quản lý, xét tốt nghiệp
10. Quản lý học viên cao học
11. Quản lý nghiên cứu sinh
12. Quản trị hệ thống
13. Tương tác dữ liệu: tương tác dữ liệu với các phần mềm Quản lý nhân sự, Quản lý nghiên cứu khoa học, Quản lý thanh toán khối lượng công tác,... do Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà phát triển
Tệp đính kèm:
Thông báo mới

Thông báo khác