• 26/01/2022

Phần mềm Thi trắc nghiệm


Hệ thống phần mềm quản lý ngân hàng câu hỏi và thi trắc nghiệm trên mạng máy tính được phát triển nhằm tin học hoá một số nghiệp vụ trong công tác quản lý ngân hàng câu hỏi và thi trắc nghiệm.

 

Hệ thống phần mềm quản lý ngân hàng câu hỏi và thi trắc nghiệm trên mạng máy tính được phát triển nhằm tin học hoá một số nghiệp vụ trong công tác quản lý ngân hàng câu hỏi và thi trắc nghiệm. 

Phiên bản mới nhất (2010.03), với nhiều tính năng hữu ích:

+ Quản lý ngân hàng đề tập trung
+ Cho phép tạo đề theo các tiêu chí của người dùng và in trực tiếp ra giấy hoặc xuất sang tài liệu MS Word.
+ Cho phép thi tại máy đơn hoặc tổ chức thi trên mạng.
+ Cho phép tách/ghép đề từ nhiều nguồn khác nhau, giúp cho nhiều người có thể tham gia nhập đề
+ Trộn câu hỏi ngẫu nhiên theo ma trận kiến thức
+ Trộn ngẫu nhiên đáp án
+ Câu hỏi được chia ra thành nhiều mức độ khó, dễ khác nhau phù hợp với nhiều kỳ thi.
+ Hỗ trợ nhiều kiểu trả lời: một lựa chọn, nhiều lựa chọn, điền từ, viết luận, ghép nối, ...
+ Câu hỏi có thể sử dụng chữ, công thức, âm thanh, hình ảnh
+ Có thể nhập câu hỏi từ các tài liệu MS Word theo cấu trúc quy định.
+ Có thể nhập/xuất dữ liệu từ/sang EXCEL

Hệ thống bao gồm các phần mềm sau đây:

1) Phần mềm soạn ngân hàng câu hỏi (QuestionEditor)
2) Phần mềm thi trắc nghiệm trên mạng (ExamNetworkTest)
3) Phần mềm thi trắc nghiệm trên máy đơn (ExamHomeTest): thi trắc nghiệm dựa trên tệp đề thi do giáo viên khởi tạo, không cần kết nối mạng
4) Phần mềm tổ chức và quản lý thi trắc nghiệm (TestMng)

- Tổ chức các ca thi, đăng ký thi, xếp phòng thi, xếp máy tính, ra đề thi theo ma trận kiến thức, thống kê, đánh giá, báo cáo, xem bài làm,...

5) Phần mềm quản lý thí sinh (ExamProcess)
- Giám sát thi, cho thi lại, phân bố phòng thi, máy tính,...


Phần mềm đã được ứng dụng thành công tại một số cơ quan sau:
+ Đại học Dân lập Hải Phòng (www.hpu.edu.vn)
+ Dự án phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam (tổng cục Du lịch)
+ Học viện Tài chính
+ Học viện Quản lý Giáo dục
+ Hàng trăm trường học cấp TH, THCS, THPT trên toàn quốc